گیربکس‌های ترکیبی

توضیحات :

برخی اوقات برای به دستیابی به نسبت تبدیل های بالاتر و یا نسبت تبدیل های نامتداول می توان از ترکیب دو گیربکس که به شکل یک سامانه ی یک پارچه به هم متصل هستند بهره جست. این سامانه می تواند از گیربکس های هم نوع و یا غیر هم نوع تشکیل یافته باشد.

گیربکس های ترکیبی می توانند شامل ساختارهای گوناگونی باشند: باشند. حلزونی/حلزونی – حلزونی/SN- کتابی /حلزونی و ….

فهرست